Pagare notarial – siła zabezpieczenia inwestycji

Poznaj siłę zabezpieczenia pagare notarial, którego udzielamy wszystkim naszym klientom i inwestorom.

W tym artykule wyjaśnimy szczegółowo ten instrument prawny, który gwarantuje naszym klientom pełne bezpieczeństwo inwestycji.

Pagare notarial, czyli weksel notarialny, to dominikański odpowiednik polskiego art. 777 par. 1 pkt 4 lub 5 K.p.c., czyli aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji z całego swojego majątku bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego. Pagare notarial to zabezpieczenie skuteczniejsze dla wierzycieli nawet niż hipoteka, ponieważ o pomoc w egzekucji swoich należności mogą poprosić różnego rodzaju władze publiczne, w tym organy ścigania, bez potrzeby wszczynania procesu sądowego. W praktyce oznacza to, że możliwości dochodzenia swoich należności w Dominikanie są większe niż w Polsce, gdzie egzekucją należności zajmuje się wyłącznie komornik. 

Pagare notarial jako zabezpieczenie transakcji handlowych

Pagare notarial to akt urzędowy, który posiada moc prawną na podstawie art. 545 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Dominikańskiej. Ten weksel notarialny udziela wierzycielom zabezpieczenia na majątku dłużnika, dlatego to idealne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo transakcji handlowych. Udzielanie zabezpieczenia pagare notarial na wszystkie transakcje dokonywane z Samana Group to ukłon w stronę naszych klientów i inwestorów.

Dlaczego pagare notarial jest tak silnym zabezpieczeniem?

Pagare notarial zapewnia wierzycielom gwarancję szybkiego i skutecznego odzyskania zobowiązań od dłużnika. Ten instrument prawny znacząco skraca czas egzekucji długu, ponieważ posiada moc wykonawczą wyroku bez konieczności przechodzenia przez całą procedurę sądową w Dominikanie. To dlatego, że jest sporządzany przed notariuszem, a także w obecności dwóch niezależnych świadków, którzy udzielają publicznej wiary zobowiązaniom uzgodnionym pomiędzy stronami umowy.

Pagare notarial podpisany przed notariuszem przez strony i świadków jest rejestrowany w rejestrze cywilnym gminy i w protokole notarialnym. Dodatkowo notariusz wydaje poświadczenie notarialne potwierdzające, że weksel notarialny istnieje w archiwach na jego odpowiedzialność. W przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, wydawany jest tytuł wykonawczy z notarialnym poświadczeniem w nagłówku aktu. Po upływie terminu zapłaty zobowiązania można zwrócić się w szczególności do wydziału egzekucyjnego prokuratury w celu wyegzekwowania należności. Takie zobowiązanie może być także egzekwowane z rachunków bankowych lub pieniędzy należnych dłużnikowi od osób trzecich. Podkreślamy, że weksel notarialny nie wymaga orzeczenia sądowego w celu jego wyegzekwowania, ponieważ jest dokumentem urzędowym. Z tego powodu czas odzyskania należności jest znacznie krótszy niż w przypadku hipoteki czy wyroku sądu.

 

Brzmienie artykułu pagare notarial

Dla ciekawych poniżej przedstawiamy nieprzysięgłe tłumaczenie art. 545 dominikańskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, dotyczącego pagare notarial.

Wykonalne są wyroki i inne orzeczenia sądowe oraz akty notarialne, które zawierają obowiązek zapłaty kwot pieniężnych, zarówno okresowych, jak i stałych; jak również drugie lub kolejne egzemplarze tych samych orzeczeń i aktów, które są wydane zgodnie z prawem w zastępstwie pierwszego.

Bez uszczerbku dla innych uprawnień przyznanych im przez prawo, ogólnym obowiązkiem przedstawicieli prokuratury, komorników i urzędników jest udzielanie pomocy w wykonywaniu kar i aktów, którym zgodnie z niniejszym artykułem nadano moc wykonawczą, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem i wykonalne, w każdym przypadku, gdy są one prawnie wymagane.

Samana Group udziela zabezpieczenia pagare notarial

Zakup nieruchomości z oferty Samana Group lub inwestycja za pośrednictwem naszych instrumentów inwestycyjnych zabezpieczone są na majątku firmy za sprawą pagare notarial. To oznacza zabezpieczenie m.in. na ziemiach należących do Samana Group o wycenionej wartości 10 milionów USD.

Pagare notarial to najsilniejsze możliwe zabezpieczenie, które może otrzymać klient kupujący nieruchomość w Dominikanie. Dodatkowo zleciliśmy ocenę pagare notarial niezależnej polskiej kancelarii prawnej, która orzekła, że ten weksel notarialny stanowi niezwykle solidne zabezpieczenie dla wierzyciela, znacznie silniejsze niż polska hipoteka.

 

Wstecz