Mikropożyczki dla przedsiębiorczyń w Dominikanie!

Uruchomiliśmy program nieoprocentowanych mikropożyczek dla przedsiębiorczyń!

Mamy wspaniałe wieści z Samana Group Foundation! Właśnie uruchomiliśmy nowy program, dedykowany przedsiębiorczym kobietom, które chcą prowadzić własny biznes w regionie Samany.

Wierzymy w społeczną odpowiedzialność biznesu, dlatego powołaliśmy do życia Fundację, której zadaniem jest wspieranie lokalnej społeczności Samany za pomocą edukacji i dofinansowania przedsiębiorczości. Dziś jesteśmy niezwykle dumni z uruchomienia nowego, w pełni operacyjnego programu, którego zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczych kobiet Samany.

Nieoprocentowane mikropożyczki dla przedsiębiorczyń

Wszystkie kobiety chcące założyć lub rozwinąć swój biznes w Samanie mogą otrzymać od nas nieoprocentowaną pożyczkę z bardzo elastycznymi warunkami spłat. Dodatkowo wesprzemy nowe firmy kompleksowym wsparciem struktur Samana Group, m.in. w zakresie marketingu. Podzielimy się także dostępem do naszej bazy klientów, bo sukces lokalnej przedsiębiorczości to wspólne dobro całej społeczności Samany!Wpływ społeczny

Wybraliśmy tę formę wspierania społeczności Samany, ponieważ wierzymy, że przedsiębiorczość kobiet o klucz do walki z wieloma kompleksowymi problemami społecznymi. Nasze przekonania opieramy na wielu badaniach i danych z całego świata. Oto kilka z najważniejszych korzyści, wynikających ze wzrostu liczby przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.

Zmniejszenie liczby dysfunkcyjnych rodzin
Niezależność finansowa kobiet pełni krytyczną rolę w redukcji liczby dysfunkcyjnych rodzin poprzez zapobieganie przemocy ekonomicznej jako narzędzia władzy i kontroli w związku oraz rodzinie.

Przerwanie zaklętego kręgu ubóstwa
Badania dowodzą, że jedną z najważniejszy strategii zmniejszenia ubóstwa domostw i społeczności jest zwiększenie dostępu kobiet do zarobkowych aktywności, które uniezależniają je ekonomicznie.

Inwestowanie w społeczność
Przedsiębiorcze kobiety sukcesu są statystycznie bardziej skłonne do inwestowania kapitału w rodziny i społeczności. Dodatkowo prowadzone przez nich biznesy częściej skupiają się na dostarczaniu niezbędnych usług i rozwiązywaniu problemów społeczności, z których się wywodzą.

Zamykanie luki płacowej
Dane pokazują, że przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety zatrudniają więcej kobiet, pomagając w walce z nierównością płci. Ta tendencja jest wyraźnie widoczna w pełnym przekroju firm, niezależnie od branży i sektora gospodarki.

Poprawa wyników środowiskowych
Firmy prowadzone przez kobiety konsekwentnie uzyskują wyższe wyniki w zakresie wskaźników  środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Dodatkowo częściej sięgają po bardziej zielone i zrównoważone rozwiązania.

Społeczny wpływ ponad korzyści finansowe
Najnowsze badania wskazują, że przedsiębiorczynie częściej działają z poczuciem społecznej misji, wybierając pozytywny społeczny wpływ ponad wyłącznie finansowe motywacje.

Serdecznie zapraszamy Was do tego, by dowiedzieć się więcej o naszym programie, jak działa i jakie stoją za nim motywacje. Odwiedźcie stronę programu, aby poznać wszystkie szczegóły.

Wstecz