Informacje Prawne dla Inwestorów

Zabezpieczenie
pagaré notarial

Procedura AML

(Anti Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

Informacja o istotnych czynnikach ryzyka