CONFOTUR – zachęty podatkowe dla zagranicznych inwestorów

Prawo CONFOTUR to kluczowy element strategicznej polityki Dominikany, która polega na przyciąganiu zagranicznych inwestycji do lokalnego sektora turystycznego. Przyjrzyjmy się historii, zasadom i korzyściom wynikającym z tego  prawa.

Program CONFOTUR, skierowany wyłącznie do kapitału zagranicznego, stymuluje rozwój infrastruktury turystycznej, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego kraju. Jego celem jest przyciąganie inwestorów, którzy nie tylko lokują swoje środki finansowe w Dominikanie, ale także często decydują się na osiedlenie w kraju, co dodatkowo pobudza lokalną gospodarkę. W efekcie, tylko w ubiegłym roku Dominikana osiągnęła bezpośrednie inwestycje zagraniczne na poziomie 4,500,000 USD!

Historia

Prawo CONFOTUR zostało sformułowanie w październiku 2001 roku. Na jego mocy powołano do życia specjalną Radę Promocji Turystyki (Consejo de Fomento Turístico). Jej pierwotnym celem była promocja kilku konkretnych regionów z dużym potencjałem turystycznym, które jednak pogrążone były w ekonomicznej stagnacji. Za pomocą szeregu zachęt podatkowych Rada zachęcała zagranicznych przedsiębiorców do rozwoju inwestycji w kraju, skupiając się szczególnie na firmach deweloperskich. Tworzenie nowych ośrodków turystycznych i inwestycyjnych miało przyczynić się do ekonomicznego wzrostu całej Dominikany.

Z biegiem lat prawo było często modyfikowane i udoskonalane, ale co najistotniejsze – przyniosło świetne efekty, napędzając lokalną ekonomię. Dlatego rząd w 2013 roku zdecydował się rozszerzyć CONFOTUR na cały kraj.

Approval of the CONFOTUR Council for the best investments in tourism.

Rada Promocji Turystyki

W skład Rady zatwierdzającej wnioski o skorzystanie z przywilejów CONFOTUR wchodzą następujące instytucje:

 • Skarb Państwa;
 • Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Ministerstwo Kultury;
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Hoteli;
 • Przedstawiciel ds. oddziaływania na środowisko;
 • Wiceminister Turystyki

Rada skomponowana została tak, aby CONFOTUR nie tylko faworyzowało rozwój gospodarczy i biznes, ale także ochronę kultury i środowiska, które są największym dziedzictwem kraju. Dzięki nadzorowi tak różnych instytucji, prawo pomaga uniknąć masowej komercjalizacji Dominikany i przyciąga tylko taki zagraniczny kapitał, który zobowiązuje się przestrzegać lokalnej polityki kulturowo-środowiskowej.

Zwolnienia podatkowe i inne korzyści

Prawo CONFOTUR oferuje szereg istotnych korzyści podatkowych, które przyciągają zarówno dużych deweloperów, jak i indywidualnych inwestorów. Oto zwolnienia podatkowe, które można dzięki niemu uzyskać:

 1. Zwolnienie z 3% podatku od wartości nieruchomości za przeniesienie praw własności.
 2. Zwolnienie z corocznego podatku od nieruchomości (IPI) w wysokości 1% wartości nieruchomości, przy czym okres zwolnienia różni się w zależności od projektu i zazwyczaj wynosi od 10 do 15 lat.
 3. Zwolnienie z podatków krajowych i miejskich za zakładanie spółek i rozszerzanie działalności.
 4. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Tax Exemptions of the CONFUTUR Law in the Dominican Republic

CONFOTUR udziela nie tylko do zwolnień podatkowych, ale także szereg innych korzyści, takich jak ulgi celne na import maszyn, materiałów i sprzętu potrzebnego do budowy, czy też zwolnienia z opłat za badania, przygotowanie planów, doradztwo i nadzór budowlany.

Kto może aplikować?

Oto lista działalności, które mogą zakwalifikować się do programu CONFOTUR:

 • Obiekty hotelowe i ośrodki wypoczynkowe;
 • Obiekty na kongresy, targi, konferencje międzynarodowe, festiwale, koncerty;
 • Firmy prowadzące działalność wycieczkową z portów określonych w ustawie;
 • Budowa i eksploatacja parków rozrywki i przyrody;
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury portowej i morskiej dla turystyki, np. mariny;
 • Budowa i obsługa infrastruktury turystycznej, np. akwaria, restauracje, pola golfowe, obiekty sportowe itp.;
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, których rynek opiera się głównie na turystyce, np. rękodzieło, rośliny ozdobne, ryby tropikalne, gospodarstwa hodowlane;
 • Firmy usługowe dla branży turystycznej, budujące infrastrukturę, taką jak akwedukty, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, wywóz śmieci.

Zwolnienia podatkowe mają również zastosowanie do innych obiektów, takich jak wille, działki, apartamenty czy miejsca do cumowania łodzi, pod warunkiem, że są one częścią zatwierdzonego przez Radę CONFOTUR projektu. Co istotne, prawo obejmuje nie tylko nowe firmy, ale także rebranding, rekonstrukcję czy rozszerzenie już istniejących projektów.

Wymagania kwalifikacyjne

Firma składająca wniosek musi dostarczyć szeroką i kompletną dokumentację, a także przejść kontrolę wyżej wspomnianej Rady. Należy skompletować m.in. zaświadczenie o nazwie firmy, dokumentację założycielską, rejestr udziałowców, którzy zostaną sprawdzeni przez instytucje, aby upewnić się, że nie są zaangażowani w żadną nielegalną działalność. Dodatkowo prowadzone jest szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie pochodzenia funduszy oraz zgodności z lokalnym prawem, pozwoleniami miejskimi i środowiskowymi.

Oto trzy istotne aspekty, wg. których Rada CONFOTUR rozpatruje wnioski:

 1. Należy dowieść, że działalność firmy jest zgodna z jej zobowiązaniem do przyczyniania się i współtworzenia warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.
 2. Firma nie może importować wszystkich materiałów; część z nich musi być kupowana lokalnie, aby zmniejszyć ślad węglowy i przyczyniać się do rozwoju lokalnej gospodarki. Istnieje specjalna lista oraz limity, których należy przestrzegać.
 3. Należy przestrzegać dominikańskiego prawa pracy oraz utrzymywać określoną pulę zatrudnienia dominikańskich pracowników.

Wszystkie wymagania oraz dokumenty można znaleźć na stronie Ministerstwa Turystyki Dominikany.

Czy Samana Group spełnia wymogi CONFOTUR?

Samana Group villas blend harmoniously into the natural landscape.

Samana Group tworzy projekty zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Samany jest naszą naczelnym drogowskazem, ponieważ stanowi o wartości i atrakcyjności Nomad City. Jako firma nie tylko spełniamy, ale nawet wykraczamy ponad wymagania programu w zakresie wdrażania proekologicznych rozwiązań.

Kup nieruchomość z naszej oferty i ciesz się przywilejami CONFOTUR!

Wstecz