Alternatywny fundraising w branży nieruchomości

Alternatywny fundraising w branży nieruchomości jest możliwy

Założycielską ambicją Samana Group jest zaproponowanie nowej jakości w branży nieruchomości. Aby to osiągnąć, nie możemy chodzić wytartymi ścieżkami, ale musimy wytyczać swoje własne. Dlatego nieustannie szukamy innowacyjnych rozwiązań w fundraisingu, które dadzą nam wolność realizacji projektów “inaczej niż wszyscy”.

Najważniejszą misją Samana Group jest rozwój naszego pięknego regionu z pełnym szacunkiem do jego dziedzictwa przyrodniczego. Dzięki wsparciu dominikańskiego rządu, wdrażamy rozwiązania, które pozwalają nam rozwijać inwestycje, a jednocześnie chronić lokalną florę i faunę. Wyrazem naszej filozofii jest master plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na zabudowę jedynie 20-25% powierzchni, bez ingerencji w naturalny kształt i krajobraz pozostałej części gruntów. Z punktu widzenia standardów w branży nieruchomości, jest to wręcz radykalna idea, stanowiąca odwrócenie typowych proporcji intensywności zabudowy. Nasza decyzja pociąga za sobą wiele konsekwencji, z potrzebą zmiany modelu finansowania na czele.Czy firma deweloperska może być startupem?

Branża nieruchomości ma raczej hermetyczny i konserwatywny charakter, a jej finansowanie opiera się na bankach, funduszach Venture Capital i grupach inwestycyjnych. Tickety, czyli kwoty inwestycji, są tak duże, że wiążą się ze znaczącym wpływem inwestorów na przyszłość projektów. W praktyce pozwala to największym “graczom” narzucać presję maksymalizacji zysków, czyli przede wszystkim… wysokiej intensywności zabudowy. Na to nie możemy pozwolić, dlatego by chronić nasz master plan, musieliśmy opracować inną strategię pozyskiwania funduszy.

Duże tickety inwestycyjne od dużych graczy oznaczają w praktyce oddanie władzy nad projektem. Dlatego my chcemy opierać się na znacznie mniejszych inwestycjach, ale od dużej liczby rozdrobnionych podmiotów. To pozwoli nam na dostarczenie produktu, który obiecaliśmy rynkowi, czyli propozycji życia na łonie natury”, podkreśla nasz CEO Marek Zmysłowski.

Aby to osiągnąć, sięgamy po modele finansowania typowe raczej dla startupów, niż deweloperów. Np. rundy inwestycyjne, zbierające grupy inwestorów z niewielkimi ticketami, ale dużymi korzyściami. Dodatkowo finansowanie zbieramy na konkretne projekty w ramach Holdingu Samana Group, a nie na sam Holding, dzięki czemu zachowujemy kontrolę nad przedsiębiorstwem. Dużą częścią fundraisingu Samana Group są także elastyczne pożyczki konwertowalne, które po roku można wypłacić lub reinwestować w naszą firmę poprzez konwersję na udziały lub nieruchomości z dużym bonusem do wartości pożyczki.Na crowdfundingowej ścieżce

Niska intensywność zabudowy, dominacja dzikiej przyrody i życie na łonie natury to argumenty, które niekoniecznie przekonają do nas konserwatywne fundusze i banki. Z drugiej strony, zyskują jednak szeroką aprobatę wśród prywatnych obserwatorów rynku, przyszłych mieszkańców Samany i indywidualnych inwestorów. Dlatego szybko zdaliśmy sobie sprawę, że finansowanie społecznościowe to forma pozyskiwania funduszy niemal stworzona dla naszego projektu. Pierwszym krokiem na naszej crowdfundingowej drodze była kampania na Emiteo, podczas której prywatne osoby mogły nabyć akcje Nomad City. Następnie z dużym sukcesem zadebiutowaliśmy na polskiej platformie crowdlendingowej Crowder.pro, która oferuje możliwość inwestycji poprzez krótkoterminowe i wysoko oprocentowane pożyczki. Nasza pierwsza kampania przekroczyła zakładaną kwotę zbiórki o 66%. Kolejna, w listopadzie tego roku, sięgnęła już astronomicznych 141% nadsubskrypcji! Czynnikiem sukcesu z pewnością było niezwykle atrakcyjne oprocentowanie sięgające 18-20%, którego wysokość mogła zadziwiać. My jednak dostrzegliśmy w crowdfundingu szerszy potencjał, który opisuje Marek Zmysłowski:

Oferta wysokiego zysku z pożyczek wpisuje się w dużej mierze w koszty marketingu. Nasze kampanie zyskały duży rozgłos, dzięki czemu dotarliśmy do całkowicie nowej grupy potencjalnych klientów. Dodatkowo, coś, co trudno dostrzec z zewnątrz, to synergia pomiędzy kosztami pozyskania inwestora, a kosztami pozyskania klienta. Spośród osób, które zainwestowały w nas na Emiteo lub Crowderze, kilka kupiło już od nas wille lub apartamenty.

Nowy wehikuł inwestycyjny na horyzoncie

Sukces finansowania społecznościowego przekonuje nas do wprowadzania kolejnych innowacji rynkowych, dedykowanych prywatnym inwestorom. W ślad za ogromną popularnością REIT-ów na świecie, planujemy uruchomienie autorskiej platformy do inwestowania w nieruchomości Samana Group jak w akcje. Oznacza to, że nie trzeba będzie dysponować kapitałem na samodzielny zakup nieruchomości, aby czerpać zyski z wynajmu wakacyjnego czy wzrostu jej wartości. Tzw. zakup cząstkowy pozwoli prywatnym osobom na generowanie w pełni pasywnego dochodu, proporcjonalnego do liczby zakupionych akcji wybranej nieruchomości.

Podsumowując naszą crowdfundingową przygodę, wierzymy w mechanizmy społecznościowe, bo pozwalają nam na więcej elastyczności i więcej innowacji. Wybieramy dzielenie się zyskami z indywidualnymi inwestorami, którzy wierzą w naszą wizję, z całą jej ambicją, radykalną ochroną środowiska i miłością do Dominikany.

Chcemy zmienić zasady gry na rynku nieruchomości, a do tego potrzeba nam społeczności, która wesprze nasze innowacyjne spojrzenie, a nie presji wielkich organizacji inwestycyjnych, która je ograniczy na rzecz maksymalizacji zysków.Wstecz